Foro de Tiempo.com

Foro general de Meteorología => Foro General de Seguimiento => General en distintos idiomas => Mensaje iniciado por: dani... en Sábado 31 Diciembre 2011 13:38:11 pm

Título: Aragón 2012
Publicado por: dani... en Sábado 31 Diciembre 2011 13:38:11 pm
 8)
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Domingo 15 Enero 2012 21:17:54 pm
Muitas grazias Dani por fer iste topic.

En Aragón os primers diyas d´a nueba anyada estión sinyalaus por unas temperaturas por denzima d´a meya. Dimpués as altas presions han feito que as boiras se´n faigan as amas d´a bal d´o Ebro e as temperaturas istos diyas se´n  mueban dende os 8ºZ dica os -3 u -4ºZ. Encara que a mayor parti d´os diyas bi estión asinas como güe an a temperatura masima bi estió de 0,8ºZ e a minima bi estió de -2,1ºZ. Agora mesmo bi ha -0,3ºZ e dorondón. I biene plebia que ya ye amán de Calatayú, o mio dandalo ye que ferá cuan i plegue. Puyará rapedamén a temperatura? Cayerá plebia chelada u cayerá una mica de nieu?

Esprisions,
Bitor
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Sábado 11 Febrero 2012 20:47:54 pm
Buena tardi! En iste inte 0,0ºZ en Zaragoza - A Granxa, con muitismo aire e una sensazion termica de güeito baxo zero. I lebamos ya muitos diyas con temperaturas e sensazions termicas muito por debaxo d´o normal ta un mes de Febrero. A minima ista nuei encara que b´aiga aire ba estar atra begada en -3 u -4ºZ. A temperatura masima estio de 4,5ºZ.

Esprisions!
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Jueves 23 Febrero 2012 22:47:20 pm
Buena nuei, 9ºZ en iste inte en Zaragoza - A Granxa en un diya n´o que a menima ye estada en -3,2ºZ e a masima, ya cuasi primaberenca con 17,6ºZ. Istos dos diyas zaguers en Zaragoza - Montanyana a tº menima bi ye estada en -6,6 e -7,8ºZ.

Esprisions!
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Jueves 22 Marzo 2012 23:52:44 pm
Buena nuei! Me fa muito duelo que no me bague de escribir más n´o foro, e ya que cuasi no me baga aprofeito cuan puedo e escribo asti ya que nomás que escribo yo. Ayeré a la fin i plebió en Zaragoza - A Granxa, cayón 18,2 mm, un diya asinas de plebioso no bi yera dende nobiembre, de todas trazas os cambos encara i son xutos. Güe i fazió sol e a temperatura estió dende os 1,5ºZ de menima dica os 14,5ºZ de masima. Parix estar que en o Perineo ye cayito lo nebazo de l´año, de todas trazas o mio lolo ya diziba que os nebazos mas grans i yeran en abril.

Esprisions!
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Domingo 01 Abril 2012 23:05:23 pm
Buena nuei! Diya de primabera güe en Zaragoza - A Granxa con unas temperaturas que i fuón dende os 24,1ºZ dica os 9,6ºZ. En iste inte bi ha 16,5ºZ e fa una nuei de pistón. Parix estar que ta os diyas esbenideros pueden i tornar as plebias, sisquia siga asinas que falta en fa.  Boi a prebar si en os meses beniens me baga más de dentrar ta escribir-ie.

Baiga bueno!
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Domingo 22 Abril 2012 02:26:26 am
Buena nuei! L´orache istos diyas bi estió primaberenco de raso. Toz diyas bi ye estau con ratez de sol, de boiras e enfoscau, con andalozios e ruxadas. Bel ratet i feba calor e dimpués i feba fresco. Cuasi toz os diyas i plebió pero alto u baxo no ha plebiu cosa. Güe, o diya enzeto con l´aire calmo e una temperatura de 5,8ºZ, dimpués escomenzipio a emboirar-se e a soflar l´aire con bella bufada que plego dillá d´os 70 km/o. I pasón dos u tres tronadas que asti no dixon pon de augua. A temperatura masima i estió de 20ºZ e fa un inte i plebeba una mica, alto u baxo ye estau 1 ora plebendo-ie. Enguán a temperatura ye de 10,5ºZ.

Baiga bueno.
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Lunes 23 Abril 2012 02:51:37 am
Goyoso diya nazional d´Aragón, feliç dia nacional d´Aragó, feliz día nacional de Aragón.
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Martes 31 Julio 2012 00:36:01 am
Buena nuei, ya fa muitos diyas u millor dito, muitos meses que no i podeba de escribir. Estie muito tramenato en os zaguers meses e encara i soi pero güe me remere que no bi eba escribiu dende fa muito e me dezidié a fer-ne. Iste estiu ye estando con muitas puyadas e baxadas de temperaturas o que ye normal asti en o norte, diyas de muita calorina que dimpues pasan a diyas de zierzera e mas frescor que yen fendo un estio mas levadero. En o que se refiere a las tronadas a cosa en Zaragoza ye estando muito feble ista añada, pero bueno muitas añadas cuan pasa isto dimpues en setiembre i biene un mes pleno de tronadas. A temperatura agora en Zaragoza- A Granxa ye de 24,5ºZ e masima güe bi estio en 35,2ºZ e a menima en 15,5ºZ. N´o que lebamos d´estiu nomás que lebamos que 5 nueis tropicals "alto u baxo" o que ye normal.

Esprisions.
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Miércoles 17 Octubre 2012 01:28:01 am
Buena nuei, dimpues de ya fa muito tiempo torno a escribir-ie. Yo quereba aber escribito antis pero una dolotia que me tiene con muito fastio dende fa ya mas de dos meses ha feito que no m´agane muito dica güe. Ya i semos en agüerro, mas que mas de cara l´ibierno e ixo se siente ya en as temperaturas por os maitins. Iste maitin a menima en Zaragoza - A Granxa estió de 6,0ºZ e a masima estió de 20,0ºZ. T´os diyas beniens si os modelos aziertan puede pleber-ie muitismo. Siguiremos con ficazio a situgazion.

Esprisions!
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Miércoles 17 Octubre 2012 23:53:07 pm
Aire d´o sur e puyada de temperaturas güe en Zaragoza, maitin parix estar que dimpués d´a tardi i torna a cambiar a cosa e aguardamos pasar bels diyas pasaus por augua.

Esprisions,
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Domingo 21 Octubre 2012 21:52:51 pm
Percutidor o episodio de plebia en tot l ´Aragón, más que más en toda la redolada de Uesca pero tamién en a redolada de Zaragoza e puntos de Teruel. Asti en Zaragoza - A Granxa emos rechistrato 71 mm en o episodio. Fa un inte se i beyeban lapizes mirando cara o sur d´a zuidá asinas que no me se ferba estranio que ista nuei i cayese bella ruxada. As temperaturas ayere bi estión mas baxas pero güe que i salio lo sol bi estion con unas masimas de 21,5ºZ e una menima de 12,8ºZ. Agora bi ha 15,6ºZ. De pistón o seguimién que bi han feito todas as presonas d´o redolar.

Esprisions e agora a aguardar as plebias d´o chuebes.
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Viernes 07 Diciembre 2012 14:46:19 pm
A primera chelada mas importán en Zaragoza d´iste ibierno. En Zaragoza - A Granxa emos teniu una menima de -2,4ºZ e en atras arias d´a ziudá han teniu 0ºZ , en l´aeropuerto han teniu cuasi -1,0ºZ a las 8 d´o maitin beyendo lo SYNOP.  Os autos teneban buena rosada denzima iste maitin. Agora i fa una mica de zierzera e a temperatura bi ye de 10,5ºZ.
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Sábado 08 Diciembre 2012 16:42:04 pm
Buena tardi! Torna l´aire en Zaragoza e lo fa con bella cosa de fuerza. Dende o maitin bi ye estau puyando en intensidat dica agora que i bufa a bels 40 km/o. As temperaturas no i son tan fredas como ayere pero si que a sensazion termica ye una mica baxa. Masima enguan de 11,0ºZ e menima de 6,2ºZ.

Esprisions!
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Martes 11 Diciembre 2012 16:19:34 pm
Segundo diya de chelada en Zaragoza - A Granxa, ayer a menima bi estio en -0,2ºZ e güe bi ye estada en -1,2ºZ. A masima ayere: 11,4ºZ e güe de 12,1ºZ. Muita rosada os dos diyas. Asti a nomás de 10 kms dende l´aeropuerto l´aire se´n ye aturau as dos nuies e dimpues i torna a bufar en a meyodiada pero en l´aeropuerto l´aire no ye aturau de raso por lo que no plega a chelar.

Esprisions!
Título: Re:Aragón 2012
Publicado por: mañico en Miércoles 12 Diciembre 2012 14:43:58 pm
Buen diya, no escribo guaire agora, que tiengo muita prisa. Nomás ta dizir que a menima güe en Zaragoza - A Granxa ye estada de -4,8ºZ. Tiengo muitas ganas de beyer a menima d´ista nuei en Zaragoza - Montañana porque de seguras que bi ye baxata de -6ºZ. Buena rosada que bi eba iste maitin.

Que baiga bueno!